Smartlappenkoor “Nostalgia”

Verslag van de korendag op zondag 28 oktober 2018.

Onder auspiciën van de SWOU (Stichting Welzijn Ouderen) heeft ons koor voor de eerste keer in het 6-jarig bestaan een korendag georganiseerd met als thema “Terug in de tijd”.

Hoe is het begonnen.

“Nostalgia”, opgericht in 2012,  bestaat uit ± 55 leden inclusief een dirigent en 3 accordeonisten.

Van de verkregen subsidie van de Dorpsraad hebben we apparatuur voor de muzikale ondersteuning kunnen aanschaffen. In ruil daarvoor werd van ons een openbaar optreden verwacht  voor de Udenhoutse gemeenschap.

De muzikale omlijsting wilden we uitbreiden met backing tracks en hiervoor hebben we subsidie ontvangen van Stichting de Vosselaar.

En zo is toen het idee voor de Korendag geboren.

Een zestal leden hebben in januari 2018 een werkgroep gevormd en er de schouders ondergezet:

Jan van Kempen, voorzitter en penningmeester

Kees van Dooren, contactpersoon en begeleider gastkoren,

Mien van Kempen en Wilma Leermakers, sponsoring en loterij,

Marianne van Rooij, samenstellen programmaboekje,

Toos Vromans, secretaresse en contactpersoon plaatselijke dag- en weekbladen

Naast “Nostalgia” waren er optredens van gastkoren:  

Steymerkoor uit Genk in België,

Vrij en Blij Meezingkoor uit Riel

Ratjetoe Koor uit Tilburg.

Mede door de financiële hulp van een flink aantal sponsoren hebben we een mooi programmaboekje kunnen samenstellen en een loterij georganiseerd met mooie prijzen.

Het was een spannende dag voor de organisatie maar het werd, mede door de inzet van velen, een geweldige gezellige  meezingmiddag bij ’t Plein in Udenhout. De zaal was tot de laatste plaats bezet. Ieder koor mocht 2 x 20 minuten optreden dus in totaal werden er tussen de 40 en 50 verschillende smartlappen en levensliedjes gezongen. De stemming zat er goed in want er werd flink meegezongen. Ook de loterij was een daverend succes mede door de inbreng van de sponsoren en de koorleden.