Overige Activiteiten

Meer bewegen voor ouderen

Wordt voor de ouderen in zowel het TrefpunT als in het zorgcentrum de Eikelaar gegeven.

Yoga

Voor deze activiteit is de belangstelling altijd erg groot. Er is nog steeds en wachtlijst. De lessen van deze activiteiten worden gegeven door een gecertificeerde docent van het sportbedrijf van de Gemeente Tilburg en een door ons aangestelde gecertificeerde docent vanuit een particuliere organisatie.

Contact persoon:

Nel Rooney, tel. 5112503, nelrooney@ziggo.nl  

Tekenen en schildercursus

Jan Timmermans geeft in deze cursus de gelegenheid om kennis te maken met aquarelleren en het werken met acrylverf.

Contactpersoon: 

Hennie Jansen, Tel. 5112139,  hcjansen@home.nl                                       

Seniorenkoor Zangvreugd

Dit koor, onder  van Jan Klerkx zingt voornamelijk kerkelijke en wereldlijke liederen. Koor kan versterking gebruiken.

Contactpersoon:
Ciska van Groenedaal, tel. 5114417, ciskvgroenendaal@live.nl 

Bingo.*Activiteit KBO

Elke vrijdagmiddag, m.u.v. vakantiesluiting, kunnen  Bingo liefhebbers terecht in het TrefpunT.

Jokeren / Rikken.*Activiteiten KBO

Elke vrijdagmiddag, m.u.v. vakantiesluiting, kunnen kaartliefhebbers terecht in het TrefpunT om met willekeurige kaarters samen te spelen.

Contactpersoon:

Huub Dielen, tel. 5112793                                             

Koersbal

De activiteiten van dit spel lopen zéér goed. Onlangs is de versleten mat vervangen door een nieuwe mat.

Contactpersonen: 

Bets de Laat, tel. 5111643                                                       

Marja Teurlings, tel. 5113168

Meer bewegen voor ouderen

wordt niet alleen in het “Trefpunt” gegeven maar ook in Woonzorgcentrum De Eikelaar, voor de ouderen die daar wonen.

In het TrefpunT is er na de inspanningen, nog gelegenheid om gezamenlijk, onder het genot van een kopje koffie na te praten.